Vasyukova E. E.

(# 98'3)

Vasyukova E. E. : Nuttin J. Motivation et perspectives d'avenir (in Russian) 83'4 p.159


Vasyukova E. E. : Levels of development of the need for cognition 84'5 p.125


Vasyukova E. E. : The notions, principles and problems of psychology (in Russian) 93'4 p.122


Vasyukova E. E. : Cognitive need: The levels of development and manifestation in thinking 98'3 p.91


The authors