Belova E. S.

(# 96'2)

Belova E. S. : The development of dialogue in thinking problem-solving by schoolchildren 91'2 p.148


Ravich-Shcherbo I. V. , Maryutina T. M. , Trubnikov V. I. , Belova E. S. , Kiriakidi E. F. : Psychological predictors of individual development 96'2 p.42


The authors