Ravich-Shcherbo I. V.

(# 04'6)

Yakobson S. G. , Ravich-Shcherbo I. V. : Soviet-American symposium on problems on mental development (in Russian) 83'6 p.160


Ravitch-Tscherbo I. V. , Radzikhovskiy L. A. , Rozin M. V. : A system-activity approach in psychology of personality (in Russian) 88'1 p.177


Ravich-Shcherbo I. V. , Maryutina T. M. , Trubnikov V. I. , Belova E. S. , Kiriakidi E. F. : Psychological predictors of individual development 96'2 p.42


Ravich-Shcherbo I. V. : V. D. Nebylitsin: Scientific work and life (in Russian) 97'3 p.143


Ravich-Shcherbo I. V. , Rumyantsev A. G. , Kiyan I. G. , Makhaddinova G. N. , Gavrish S. V. : Psychological characteristics of children suffering from acute lymphoblastic leucemia 04'6 p.84


The authors