Sapozhnikova L. S.

(# 90'4)

Sapozhnikova L. S. : Gultivation of moral behavior in adolescents 85'1 p.50


Sapozhnikova L. S. : Some peculiarities of junior schoolchildren's moral regulation of behavior 90'4 p.55


The authors