Zemtsova L. I.

(# 88'5)

Zemtsova L. I. : Schoolchildren's motivation when passing through the course "Fundamentals of information science" 87'4 p.51


Zemtsova L. I. , Yermolayeva O. Yu. : Schoolchildren's motivation for the study of the information science 88'5 p.78


The authors