Tkachuk I. E.

(# 00'4)

Kiselyov S. Yu. , Lupandin V. I. , Tkachuk I. E. : Older pre-school children intellect and sensomotoric interrelation 00'4 p.38


The authors