Pashchenko E. I.

(# 04'5)

Vasilieva I. A. , Pashchenko E. I. , Petrova N. N. , Osipova E. M. : Psychological factors of computer anxiety 04'5 p.56


The authors