Botsmanova M. E.

(# 04'1)

Botsmanova M. E. , Guseva E. P. : Nikolay Alexandrovich Rybnikov 97'6 p.96


Botsmanova M. E. , Triger R. D. : Studies of adolescent psychology in D. B. Elkonin's laboratory 04'1 p.120


The authors